RUOS1214 Scandinavian Studies as a Field of Scholarship (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan pohjoismaisten kielten tieteenalaan ja käsitellään nordistiikan osa-alueita, näkökulmia ja käytänteitä osana laajempaa kielitieteellistä keskustelua. Kurssilla tutustutaan alan teorioihin, metodeihin, oppihistoriaan ja ajankohtaiseen tutkimukseen ja syvennetään näin kielitieteellistä asiantuntemusta ja tutkijanvalmiuksia.


Suoritustavat

Kontaktiopetus ja tentti TAI essee TAI suullinen tentti.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee nordistiikan tieteenalaa ja käytänteitä ennen ja nyt sekä
 • tunnistaa alan keskeisiä suuntauksia ja tutkimuskohteita.

Additional information

Arviointikohteet

Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.


Suositus ajoituksesta

4.-5. vuosi

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Literature

 • D. Håkansson & A.-M. Karlsson. (toim.) (2017). Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. Lund: Studentlitteratur.
 • H. Lönnroth. (toim.) (2014). Nordistikens historia i Finland. Tampere: Tampere University Press. Esipuhe ja yksi artikkeli, joka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:951-44-6352-8
 • Yksi artikkeli kustakin konferenssisarjasta: Svenskans beskrivning, Svenska språkets historia ja Svenskan i Finland. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Yksi artikkeli kustakin aikakauslehdestä: Språk och stil, Arkiv för nordisk filologi ja Folkmålsstudier. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja tentti.
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja tentti. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Esseesuoritus. Sovi itsenäisen työskentelyn aikataulusta ja kirjallisuudesta opettajan kanssa.
Evaluation criteria:
Essee
Select all marked parts

Method 3

Description:
Suullinen tentti. Sovi tentin aikataulusta ja kirjallisuudesta yhdessä opettajan kanssa.
Evaluation criteria:
Suoriutuminen suullisessa tentissä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja tenttisuoriutuminen. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus ja tentti.

Literature:
 • D. Håkansson & A.-M. Karlsson (toim.) Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter (2017). Lund: Studentlitteratur.
 • H. Lönnroth (2004) (toim.) Nordistikens historia i Finland. Tampere: Tampere University Press. Esipuhe ja yksi artikkeli, joka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:951-44-6352-8
 • Yksi artikkeli kustakin konferenssisarjasta: Svenskans beskrivning, Svenska språkets historia ja Svenskan i Finland. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Yksi artikkeli kustakin aikakauslehdestä: Språk och stil, Arkiv för nordisk filologi ja Folkmålsstudier. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Essee.
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus ja tentti.

Literature:
 • D. Håkansson & A.-M. Karlsson (toim.) Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter (2017). Lund: Studentlitteratur.
 • H. Lönnroth (2004) (toim.) Nordistikens historia i Finland. Tampere: Tampere University Press. Esipuhe ja yksi artikkeli, joka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:951-44-6352-8
 • Yksi artikkeli kustakin konferenssisarjasta: Svenskans beskrivning, Svenska språkets historia ja Svenskan i Finland. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Yksi artikkeli kustakin aikakauslehdestä: Språk och stil, Arkiv för nordisk filologi ja Folkmålsstudier. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Suoriutuminen suullisessa tentissä.
Language:
Swedish
Study methods:
Suullinen tentti
Literature:
 • D. Håkansson & A.-M. Karlsson (toim.) Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter (2017). Lund: Studentlitteratur.
 • H. Lönnroth (2004) (toim.) Nordistikens historia i Finland. Tampere: Tampere University Press. Esipuhe ja yksi artikkeli, joka valitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:951-44-6352-8
 • Yksi artikkeli kustakin konferenssisarjasta: Svenskans beskrivning, Svenska språkets historia ja Svenskan i Finland. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
 • Yksi artikkeli kustakin aikakauslehdestä: Språk och stil, Arkiv för nordisk filologi ja Folkmålsstudier. Artikkelit valitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

Teaching