RUOS1207 Nordic Literature (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Pohjoismaisen kirjallisuuden tuntemus on tärkeää pohjoismaisissa yhteyksissä toimiville ja ruotsia opettaville kieliasiantuntijoille. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.

Suoritustavat

Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta yhdessä opettajan kanssa. Vähintään yhden teoksen alkuperäiskielen on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Jokaisesta teoksesta kirjoitetaan essee opettajan ohjeiden mukaan.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
  • sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen sekä
  • analysoida ja tulkita kaunokirjallisia teoksia ja käsitellä niitä esseemuodossa.

Additional information

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi. Kurssiarvosanamääräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien perusteella.

Suositus ajoituksesta

Perus- ja aineopintojen jälkeen.


Description of prerequisites

RUOA206 Svenskans grannspråk sekä RUOA207 Svensk litteraturhistoria

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Description:
Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta yhdessä opettajan kanssa. Vähintään yhden teoksen alkuperäiskielen on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Jokaisesta teoksesta kirjoitetaan essee opettajan ohjeiden mukaan.
Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi. Kurssiarvosanamääräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi. Kurssiarvosanamääräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien perusteella.
Language:
Swedish
Study methods:

Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta yhdessä opettajan kanssa. Vähintään yhden teoksen alkuperäiskielen on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Jokaisesta teoksesta kirjoitetaan essee opettajan ohjeiden mukaan.

Study materials:

Opettajan ohjeiden mukaan.

Teaching