RUOS112 Swedish as a Second Language (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Perehdytään ajankohtaisiin ruotsi toisena tai vieraana kielenä tutkimuksesta nouseviin kielitieteellisiin ja kielididaktisiin aiheisiin.


Suoritustavat

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät TAI lukupiiri ja oppimistehtävät TAI e-tentti.


Arviointiperusteet

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen TAI oppimistehtävät ja essee TAI tenttisuoriutuminen.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • selvittää erilaisia lähtökohtia, joista ruotsin oppimista toisena tai vieraana kielenä on tutkittu,
  • kertoa, millaisia tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja analyyseja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu,
  • arvioida tutkimuksia kriittisesti ja
  • vertailla eri tutkimussuuntauksia.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi.

Description of prerequisites

Aineopinnot pääosin.

Compulsory prerequisites

Study materials

Kurssimateriaali opettajan ohjeiden mukaan. Kirjatentin materiaali:
Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013). Ks. tiedot alla.

Literature

  • Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013) Svenska som andraspråk. Studentlitteratur. Upplaga 2. (s. 27-543; 633-660; 685-724).; ISBN: 9789144070650

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Ota yhteyttä opettajaan ilmoittautuessasi lukupiirisuoritustapaan. Lukupiirisuoritustapa toteutuu kun ilmoittautuneita on vähintään kolme.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja essee.
Select all marked parts

Method 3

Description:
E-tentti, ilmoittaudu myös Examissa.
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen.
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät.

Study materials:

Kurssimateriaali opettajan ohjeiden mukaan.

Literature:
  • Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013) Svenska som andraspråk. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur. (s. 27-543; 633-660; 685-724).
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja essee.
Language:
Swedish
Study methods:

Lukupiiritapaamiset ja oppimistehtävät.

Study materials:

Kurssimateriaali opettajan ohjeiden mukaan.

Literature:
  • Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013) Svenska som andraspråk. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur. (s. 27-543; 633-660; 685-724).

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Language:
Swedish
Study methods:

E-tentti

Study materials:
Kurssin kirjallisuus
Literature:
  • Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013) Svenska som andraspråk. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur. (s. 27-543; 633-660; 685-724).

Teaching