OPIV5200 Taidekasvatuksen monialainen opintojakso (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Taidekasvatuksen monialainen oppimiskokonaisuus, johon integroituu eri oppiaineita

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida taidekasvatuksen monialaisen oppimiskokonaisuuden muussa ympäristössä tai koulukontekstissa

- Osaa toimia rakentavasti ja aloitteellisesti yhteistyössä moniammatillisessa tiimissä

- Ottaa vastuun omasta ja muiden oppimisesta sekä osaa reflektoida omaa oppimistaan

Additional information

Opintojakso sisältyy EduFutura -moduuliin Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi.

Description of prerequisites

OKL:n opiskelijat, jotka ovat suorittamassa POM-opintojen ydin osakokonaisuudet ja ovat monialaisten oppimiskokonaisuuksien kori 3 vaiheessa tai OKL:n tarjoamaan opintojaksoon tulevat muut opiskelijat: soveltuva taito- ja taideaineiden harrastuneisuus.

Study materials

Erikseen sovittava oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, oppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching