OPEA535 Knowing and Expertise: Instructed Adaptive Practice (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

  • opiskelijan asettamien tavoitteiden mukaan
  • opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti pedagoginen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
  • Ymmärtää opetus- ja ohjaustyön laaja-alaisuuden 
  • Osaa soveltaa vuorovaikutustaitojaan moniammatillisessa yhteistyössä
  • Ottaa ammattieettisen vastuun omasta toiminnastaan- Tunnistaa oman ammatillisen kasvun voimavaroja ja tarpeita sekä suuntautuu kohti elinikäistä oppimista
  • Osaa tarkastella työtään yhteiskunnallisena toimijana ja ymmärtää työnsä yhteiskunnallisen merkityksen

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot, integrointi opintojaksoihin OPEA515 ja OPEA525

Study materials

Aineryhmäkohtaista oppimateriaalia ja kirjallisuutta

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja omaa opetusta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching