OPEA515 Knowing and Expertise: Instructed Basic Practice (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • oppii hyödyntämään pääaineopintojen tuomaa asiantuntijuutta opetuksessaan.

 • oppii soveltamaan pedagogisia teorioita opetuksen käytänteiksi

 • havainnoi opetettaviaan ryhmän jäseninä ja yksilöllisinä, erilaisina oppijoina

 • tutustuu oppimisympäristöihin.

 • suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti oppimisjaksoja.

 • ymmärtää monilukutaitoa kehittävää pedagogiikkaa.

 • opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti pedagoginen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen ja yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

 • osaa yksilöidä opetuksen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelmien ja oppiaineen luonteen pohjalta
 • hallitsee oppimisen ohjaamisen perustaitoja
 • osaa suunnitella ja toteuttaa oppimisjaksoja
 • tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä
 • osaa hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
 • harjaantuu oman toimintansa arviointiin
 • tiedostaa vastuunsa kasvattajana

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot, integrointi opintojaksoon OPEA4150

Study materials

Aineryhmäkohtaista materiaalia

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja omaa opetusta 10 opetuskertaa
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching