OPEA315 Education, Society and Change 2 (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

  • koulun, koulutuksen ja yhteiskunnan välinen suhde
  • demokratia, tasa-arvo ja osallisuus koulu- ja koulutusyhteisöissä
  • globaali vastuu ja kestävä kehitys kasvatuksessa
  • opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen, pedagoginen osaaminen, mutta myös eettinen osaaminen, hyvinvointiosaaminen, esteettinen osaaminen sekä tieteellinen osaaminen

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää kouluun vaikuttavia yhteiskunnallisia kehityssuuntia
  • osaa toimia aktiivisesti ja eettisesti muuttuvissa ja monimuotoisissa yhteisöissä
  • osaa kehittää kouludemokratiaa, oppijoiden osallisuutta ja toimia työssään globaalin vastuun mukaisesti

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot

Study materials

Ilmoitetaan opetuksen alkaessa

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching