OPEA215 Interaction and Collaboration 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

  • Vuorovaikutuksen, tunteiden ja oppimisen yhteydet
  • Ryhmäilmiöt ja ryhmän ohjaaminen
  • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
  • Pedagogisten vuorovaikutussuhteiden etiikka
  • Opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen, pedagoginen osaaminen ja hyvinvointiosaaminen, mutta myös eettinen osaaminen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen ja esteettinen osaaminen, vähiten mutta kuitenkin myös tieteellinen osaaminen 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan
  • opiskelija on syventänyt ymmärrystään itsestään vuorovaikuttajana ja osaa soveltaa erilaisiin kohtaamisiin liittyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
  • opiskelija tiedostaa vuorovaikutuksen ja tunne-elämän yhteyksiä oppimiseen
  • opiskelija tunnistaa ja käsittelee kouluyhteisön vuorovaikutussuhteiden etiikkaan kuuluvia ilmiöitä
  • opiskelija osaa eritellä ja analysoida ryhmäprosesseja ja yksilön toimintaa ryhmän jäsenenä
  • opiskelija suuntautuu moniammatilliseen yhteistyöhön kouluyhteisössä ja soveltaa siinä tietojaan heterogeenisen ryhmän ohjaamisessa 

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot

Study materials

Ilmoitetaan opetuksen alkaessa

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching