MATS102 Advanced Analysis for Subject Teachers (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Analyysin peruskäsitteiden (raja-arvo, jatkuvuus, derivaatta ja integraali) kertaus, täydentäminen ja syventäminen, sekä käsitteiden historiaan tutustuminen. Jatkuvuuksien luokittelu. Derivaattafunktion ominaisuuksia. Numeerisista menetelmistä. Vain matematiikan aineenopettajan maisteriohjelman ja LuMo-ohjelman syventäviin opintoihin.

Learning outcomes

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija

  • on vahvistanut ja syventänyt analyysin peruskäsitteiden (raja-arvo, jatkuvuus, derivaatta, integraali) hallintaa opettajan työn kannalta hyödyllisellä tavalla
  • ymmärtää tarpeen matemaattisten käsitteiden eksaktiin määrittelyyn
  • kykenee itsenäisesti opiskelemaan ja jäsentämään koulumatematiikan aihepiirejä syventävää materiaalia
  • on tutustunut matemaattisen teorian muodostumisprosessiin
  • on parantanut valmiuksiaan suorittaa syventäviä analyysin kursseja

Description of prerequisites

Johdatus matemaattiseen analyysiin 1-4

TAI

Raja-arvo ja jatkuvuus, Derivaatta ja integraali A ja B, Sarjat ja approksimointi

Study materials

Bressoud: A radical approach to real analysis, Mathematical Association of America, 2007.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssi suoritetaan harjoitustehtävillä, sekä ryhmätyönä tehtävällä projektityöllä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 60% jaossa olevista pisteistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Kurssi suoritetaan harjoitustehtävillä, sekä ryhmätyönä tehtävällä projektityöllä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 60% jaossa olevista pisteistä.
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja, harjoitustehtäviä ja ryhmätyönä tehtävä projektityö.

Teaching