MATS101 Advanced Course for Subject Teachers (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Valittujen koulumatematiikan aihepiirien matemaattinen käsittely. Ongelmanratkaisustrategioista.

Työskentelytapoina luennot, laskuharjoitukset ja 1-2 ryhmässä valmisteltavaa esitelmää.

Learning outcomes

Opintojakson onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija

  • tuntee eri ongelmanratkaisustrategioita
  • on vahvistanut aineenhallintaansa koulumatematiikan kannalta relevantilla tavalla
  • on kehittänyt kykyään lukea ja ymmärtää matemaattista tekstiä ja opettaa sen keskeinen sisältö muille
  • on tietoinen matematiikan kouluopetukseen kohdistuvista muutoksista ja haasteista
  • on motivoitunut saattamaan opintonsa loppuun

Additional information

Sopii opettajaksi opiskeleville valinnaiseksi kurssiksi matematiikan syventäviin opintoihin

Description of prerequisites

Matematiikan aineopinnot.

Study materials

Ongelmanratkaisuun liittyen oheislukemiseksi sopii

Polya: How To Solve It (suom. Ongelmanratkaisun taito)

Polya: Mathematical Discovery 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Läsnäolo, laskuharjoitukset ja esitelmät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Läsnäolo, laskuharjoitukset ja esitelmät.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, laskuharjoitukset ja 1-2 ryhmässä valmisteltavaa esitelmää.

Study materials:

Ongelmanratkaisuun liittyen oheislukemiseksi sopii

Polya: How To Solve It (suom. Ongelmanratkaisun taito)

Polya: Mathematical Discovery 

Teaching