MATA920 Bachelor's Thesis (Seminar Included) (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Luonnontieteen kandidaatin tutkinnon pääaineen aineopintoihin sisältyvä lyhyt kirjallinen opinnäyte. Aiheet perustuvat aineopintokurssien pohjalle ja niitä ohjaavat professorit, yliopistonlehtorit, yliopistonopettajat ja tutkijatohtorit. Työn tarkoituksena on perehtyä vieraskielisen lähdekirjallisuuden käyttöön ja kirjalliseen esitykseen. Tutkielman tekoon liittyy LuK-seminaarin suorittaminen hyväksytysti.

Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla tutkielma ja osallistumalla LuK-seminaariin.

Learning outcomes

The course introduces students to independent knowledge acquisition and mathematical writing. After completing the course, the student
  • is trained to seek information from a variety of sources, including foreign language literature
  • is familiar with the referring practices and ethical principles of using references
  • has developed his / her skills to work independently in mathematics and to master wide areas of theories
  • is able to produce fluent mathematical text.
  • is able to prepare and implement a relatively short mathematical presentation of his / her thesis
  • has the ability to comment and evaluate others' presentations.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
The Bachelor's Thesis will be graded on the scale of Pass / Fail. For a successful completion, the Bachelor's Thesis must be a self-contained, clear and coherent presentation at the mathematical subject level. In addition, the student must pass a seminar.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (6 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Ohjaaja arvostelee valmiin tutkielman asteikolla hylätty-hyväksytty. Hyväksyttyyn suoritukseen tutkielman tulee olla itsenäisesti laadittu selkeä ja johdonmukainen esitys matematiikan aineopintojen tasolla olevasta aiheesta.
Language:
English, Finnish
Study methods:

Itsenäinen työskentely ohjaajan avustuksella

Teaching

x

Participation in teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Osallistuminen ja esitelmän pitäminen
Language:
Finnish
Study methods:

Yhteiset tapaamiset, esitelmän laatiminen, muiden esitelmien kuunteleminen ja kommentointi

Teaching