MATA146 Computer-aided Mathematics (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tutustutaan tietokoneiden käyttöön matematiikan tutkimuksessa, opetuksessa ja/tai sovelluksissa. Opintojakson voi suorittaa usean eri kurssin avulla, joten tarkempi sisältö löytyy kyseisten kurssien kuvauksista.

Opintojakso suoritetaan
(a) kurssina MATA1470 Tietokoneavusteinen matematiikka (Symbolinen)
TAI
(b) kurssina MATA123 Tietokoneavusteinen matematiikka (numeerinen) (tai MATA123 Laskennallinen lineaarinen algebra ja geometria)
TAI
(c) Muuna erikseen sovittavana tietokoneavusteisen matematiikan kurssina; tarkemmat tiedot tarjolla olevista kursseista löytyvät opetusohjelmasta.

Huomautus: Vain yksi edellä mainituista kursseista voidaan hyväksyä matematiikan aineopintoihin sisältyväksi opintojaksoksi. Muut mahdollisesti suoritetut kurssit kuuluvat vapaasti valittaviin opintoihin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee tietokoneiden erilaisia matematiikkaan liittyviä käyttötarkoituksia
  • omaa perusvalmiuden tietokoneen käyttöön matematiikan apuvälineenä ja hallitsee ainakin yhden matemaattisen ohjelmiston käytön perusteet
  • osaa analysoida ja ratkaista aikaisempiin kursseihin liittyviä ongelmia tietokoneen avulla
  • osaa tulkita ja arvioida tietokoneen antamia tuloksia ja osaa olla tarvittaessa myös kriittinen näitä kohtaan

Description of prerequisites

Tietokoneen peruskäyttötaito sekä jonkin verran matematiikan perusopintoja; täsmälliset esitietovaatimukset riippuvat suoritettavaksi valitusta kurssista.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Katso kurssin MATA1470 Tietokoneavusteinen matematiikka (Symbolinen) tai MATA123 Tietokoneavusteinen matematiikka (numeerinen) (tai MATA123 Laskennallinen lineaarinen algebra ja geometria) tiedot.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching