LYTP1005 Sport Policy Making and Administration (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan politiikan ja hallinnon käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Luennoilla käsitellään liikuntapolitiikan ja -hallinnon ajankohtaisia sisältöjä, tavoitteita, rakenteita ja lainsäädäntöä. Suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän julkista rahoitusta tarkastellaan esimerkkien kautta osana toteutettavaa liikuntapolitiikkaa.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentotentin suorittaminen. Kirjatentti. Luennoille annettujen kirjallisten tehtävien suorittaminen.

Arviointi

Opintojakson arvosana koostuu kolmesta osa-alueesta, joita painotetaan opintopistemäärän mukaisesti: Luennot ja luentotentti (2 op), kirjatentti (2 op) ja kirjalliset tehtävät (1 op).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa politiikan ja hallinnon tutkimuksen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä osaa soveltaa niitä liikunnan ja urheilun yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. 

- hallitsee liikuntapolitiikan ja –hallinnon rakenteet ja sisällöt suomalaisessa yhteiskunnassa. 

- tunnistaa liikuntapolitiikan toimintamekanismit ja ymmärtää ajankohtaisten liikuntapoliittisten tavoitteiden merkityksen liikuntahallinnossa ja yhteiskunnassa. 

- tuntee julkisen lainsäädännön ja hyvän hallinnon periaatteet liikuntakulttuurissa.

Study materials

Tentittävä kirjallisuus:

Heywood, Andrew. 2019. Politics. (5th edition). Red Globe Press. (osin, tarkat sivut ilmoitetaan vuosittaisella kurssitoteutuksella)

Kulla, H. 2018. Hallintomenettelyn perusteet. Helsinki: Alma Talent. (osin, tarkat sivut ilmoitetaan vuosittaisella kurssitoteutuksella)

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentotentin suorittaminen.

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luennoille annettujen kirjallisten tehtävien suorittaminen.

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching