LYTA022 Bachelor's Thesis (7 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Itsenäinen työskentely.

Suoritustavat

Tutkimussuunnitelman ja tutkielman tekeminen.

Arviointi

Tutkielma 100 %.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 - osaa muotoilla itsenäisesti tutkimustehtävän ja käyttää keskeisiä tiedonhankinnan menetelmiä
- osaa ratkaista muotoilemansa tutkimustehtävän jäsentämällä ja arvioimalla hankkimaansa tietoa
- osaa kirjoittaa tieteellisen tutkimusraportin
- hallitsee omaa tutkielma-aihettaan käsittelevän keskeisen kirjallisuuden
- osaa toteuttaa itsenäisesti tutkielmaprojektin aikataulun mukaisesti
- tuntee tutkimuksenteon eettiset periaatteet

Additional information

Suoritetaan yhtä aikaa kurssin LYTA017 Kandidaatinseminaari kanssa.

Description of prerequisites

LTKY009, LTKY002, LTKY1010, LTKY1011.

Study materials

Tuula Tutkija -opinnäytetyön opas

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (7 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching