LYTA014 Development and Expertise in the Field of Sport I (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022

Description

Sisältö

HOPSin tekeminen ja päivittäminen
Yliopisto-opiskelu ja sivuainevalinnat
Kansainvälisyys
Liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden työurat ja yleinen työelämätietous
Oman osaamisen hahmottaminen

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn (20 tuntia), kirjoitustehtävien ja alumnihaastattelun tekeminen, portfoliomateriaalin kerääminen.

Arviointiperusteet

Läsnäolovaatimus ryhmäohjaustapaamisissa 90 %, hopsin tekeminen ja päivittäminen sekä annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja päivittänyt sitä ainakin kerran
- osaa suunnitella opintojaan ja arvioida niiden sujumista
- on tiedostanut ammatillisen identiteettinsä lähtökohdat ja asiantuntijuuden käsitteen monitahoisuuden
- osaa selittää opiskelun, tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen sekä käytännön ammattiosaamisen välisiä yhteyksiä
- pystyy määrittelemään osaamistaan eri näkökulmista
- osaa antaa rakentavaa palautetta yliopisto-opetuksesta

Additional information

Kurssi kestää koko kandidaatinopintojen ajan eli opiskeluvuodet 1.-3.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching