LPEY1010 Eri liikkumisympäristöihin tutustuminen (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Liikkuminen sisä-, ulko- ja vesiympäristöissä. Tutustuminen eri liikkumisympäristöihin ja -muotoihin sekä niiden edellyttämiin välineisiin. Liikkumisympäristöjen käytön edellytykset.

Suoritustavat

Ohjattuja harjoituksia ja seminaarityöskentelyä. Kirjallinen oppimistehtävä. Liikuntapedagogiikan oppiaineen vahvistama erillinen lajiympäristökohtainen tuntijako.

Arviointi

Kurssin hyväksytyn suorittamisen edellytys on aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävän tekeminen.

Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan

- tutustuneen eri liikuntamuotojen vaatimiin liikkumisympäristöihin ja niiden keskeisiin piirteisiin

- tietää, mitä eri liikkumisympäristöjen käyttämisen organisointi vaatii

- pystyvän hyödyntämään opintojaksolta saamaansa tietoa liikkumisympäristöjen suunnittelussa.

Completion methods

Method 1

Description:
Kaikki lajit suoritettava
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen lajidemoille ja kirjallisen tehtävän tekeminen.

Teaching