LPEP004 Course in Movement Observation (6 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kokonaiskuvan luominen liikkumisen laajasta kentästä sekä omien tietojen ja taitojen aktiivinen kehittäminen eri liikuntaympäristöissä. Kokemuksista kirjoitetaan teemaryhmän raportti oppimispäiväkirjoja avuksi käyttäen.


Suoritustavat:

Luennot 18 tuntia
Seminaarit 6 tuntia
Ohjattuja harjoituksia 80 tuntia
Itsenäinen työskentely 36 tuntia

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, seminaarityö ja sen esittäminen sekä toisen ryhmän työn opponointi.


Arviointiperusteet:

Seminaarityö ja sen esittely.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää eri aistikanavien tuottamien havaintojen merkityksen liikkumisen säätelyn ja liikuntataitojen oppimisen kannalta erilaisissa liikuntaympäristöissä.

  • tiedostaa mitä motorisia perustaitoja ja fyysisen kunnon tekijöitä eri liikuntaympäristöissä harjoitteleminen kehittää.
  • ymmärtää siirtovaikutusilmiön eri liikuntaympäristöjen ja taitojen välillä ja osaa hyödyntää sitä.
  • hallitsee havaintokurssin liikuntaympäristöjen ydinsisällöt ja taidot.
  • osaa antaa palautetta eri liikuntaympäristöjen ydintaidoista.

Additional information

Ajoitus: 1. vuosi syyslukukausi

Study materials

Jaakkola T. 2010 Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PS-Kustannus. (ss. 1-134).
Vickers, J. N. 2007 Perception, cognition and decision training: The quiet eye in action. Human Kinetics.

Cleland-Donnelly, F.E., Mueller, S.S. & Gallahue D.L. 2016. Developmental Physical Education for All Children – Theory into practice. Human Kinetics.

Davids, Button Bennett 2008. Dynamics of skill acquisition. Human Kinetics.

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Loppuraportti, -raportin esittely ja opponointi.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot 20 tuntia
Seminaarit 12 tuntia
Ohjattuja harjoituksia 80 tuntia
Itsenäinen työskentely 36 tuntia

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, seminaarityö ja sen esittäminen sekä toisen ryhmän työn opponointi.

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching