LPEA1101 Equality and equity in teaching in physical education (1–2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavien asioiden havainnointi liikuntatilanteessa.

Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta edistävä pedagogiikka ja vuorovaikutus.

Erilaisten oppilas- ja opiskelijaryhmien opetus sekä opetuksen reflektointi.

Tukea tarvitsevien oppilaiden liikunnan opettaminen.

Monikulttuurisuus ja kulttuurienvälisyys liikunnassa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen opetuksessa.


Suoritustavat:

10 h luentoja ja 22 h harjoituksia

Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen 22 h


Arviointiperusteet:

Harjoitusten hyväksytty suorittaminen

Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen (e-tentti) (100 %)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa havainnoida erilaisten ihmisten yksilöllistä osallistumista ja oppimista liikuntaryhmässä
  • osaa havainnoida yhdenvertaisuutta edistävää ja estävää opetuskäyttäytymistä liikuntatilanteissa
  • osaa opettaa siten, että kaikilla osallistujilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kokea osallisuutta ja onnistumista liikuntatilanteessa
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisia vuorovaikutuksen ja opetusviestinnän keinoja opetuksessaan

Additional information

Ajoitus:


LPE: Kurssin laajuudesta 1 op kirjataan liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin (LPEAxxxx Yhdenvertainen opetus liikunnassa).

Study materials

Kokkonen, M. (2015). Sukupuoli, sen ilmaiseminen ja seksuaalinen suuntautuneisuus koululiikunnan kompastuskivinä. Kasvatus 5, 460 – 472.

Completion methods

Method 1

Description:
Suoritustapa 1 on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka tekevät kasvatustieteen perusopinnot integroituina opintoina. Tämä suoritustapa on se, jonka suurin osa lpe-opiskelijoista tekee.
Evaluation criteria:
Harjoitusten hyväksytty suorittaminen. Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen (e-tentti)
Select all marked parts

Method 2

Description:
Suoritustapa 2 on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat tehneet kasvatustieteen perusopinnot itsenäisesti, avoimessa yliopistossa tai johonkin muuhun tutkintoon. Liikunnan sivuainekokonaisuuden opikelijat valitsevat tämän suoritustavan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching