LBIP302 Urheiluvalmentajana kasvaminen ja kehittyminen II (1 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Oppijalle muodostuu valmiuksia tutkia ja tarkastella omaa työympäristöään, sekä tunnistaa, arvioida ja kehittää työympäristönsä kehittämiskohteita.

Description

· Urheiluvalmentaja oman työn ja työyhteisön kehittäjänä

· Oman valmennuksen asiantuntijuuden tunnistaminen 

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

· osaa tutkia, analysoida ja kehittää omaa valmennustoimintaa

· tunnistaa oman osaamisensa valmentajana ja esittää osaamisensa portfoliona

Additional information

1 - 2 vsk. Kontaktiopetus 10 h.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
1) Aktiivinen osallistuminen ryhmäohjaukseen 2) Opiskelija toteuttaa omassa työyhteisössään tai urheiluorganisaatiossa urheiluun ja urheiluvalmennuksen kehittämiseen liittyvän pienimuotoisen tehtävän tai hankkeen 3) Kehittämistehtävän toteutuminen esitellään muille oppijoille. Oppija kirjoittaa kokonaisuudesta loppuraportin, missä hän kuvaa hankkeen tavoitteet, resurssit, yhteistyökumppanit ja toteutuksen arviointeineen. • Valmentajan portfolion kirjoittaminen ja esittäminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
No published teaching