LBIA028 Performance Analysis in Different Sports and Coaching Preparation (7–8 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022

Description

Sisältö

Valmennusorganisaatiot
Lajianalyysi huippu-urheilussa
Valmennuksen ja testauksen erityiskysymykset
Lajianalyysin ja valmennuksen ohjelmoinnin seminaarityö

Suoritustavat

Valmentajaseminaari ja asiantuntijaluennot: 24 tuntia
Aktiivinen osallistuminen valmentajaseminaariin, seminaarityön laatiminen ja esittäminen.

Arviointiperusteet

Seminaarityö 50 % ja kirjallisuus 50%.

Learning outcomes

Syventää tietämystä valmennusorganisaatioista ja fyysisen kunnon ja suorituskyvyn eri osa-alueiden mittaamisen ja harjoittamisen erityiskysymyksistä sekä perehtyä syvällisesti lajianalyysiin ja valmennuksen ohjelmointiin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• huomioida yksilölliset tarpeet testauksen ja valmennuksen toteutuksessa
• laatia lajianalyysin olemassa olevasta valmennuskirjallisuudesta ja kansainvälisestä tutkimustiedosta
• ohjelmoida urheilijan pitkäntähtäimen valmennussuunnitelman

Additional information

3. syyslukukausi

Description of prerequisites

Edeltävät opinnot:
LBIA023 Urheiluvalmennuksen jatkokurssi
LBIA014 Hermolihasjärjestelmän adaptaatio

Compulsory prerequisites

  • Prerequisite group 1
    • LBIA014 Adaptation of Neuromuscular System (6 cr)Not published for this curriculum period
    • LBIA023 Advanced Sports Coaching (6 cr)Not published for this curriculum period

Study materials

Luennoilla jaettava materiaali ja/tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Literature

  • Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K. (2016) Huippu-urheiluvalmennus : teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. Lahti : VK-Kustannus Oy (ss. 321-672); ISBN: 978-951-9147-73-4

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching