LATP1026 Text of Latin Poetry and Metrics (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdesta osasta. Metriikan harjoituskurssilla tutustutaan antiikin metriikan peruskäsitteisiin ja tavallisimpiin runomittoihin sekä harjoitellaan runojen lukemista ääneen. Tekstikurssilla luetaan, selitetään ja käännetään suomeksi opettajan johdolla latinankielistä runoutta. 

Suoritustavat

 Osallistuminen metriikan harjoituskurssille (2 op) sekä tekstikurssille (3 op). Opetukseen osallistuminen ja kertauskuulustelujen suorittaminen.

Arviointikohteet

Metriikan harjoituskurssin ja tekstikurssin opetukseen osallistuminen ja näiden kertauskuulusteelut.

Learning outcomes

Opintojaksolla harjoitellaan autenttisen latinankielisen runotekstin lukemista ja ymmärtämistä, sanakirjan käyttöä ja antiikin kulttuuriviitteiden soveltamista. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa lukea latinankielistä runotekstiä ääneen,
  • osaa analysoida runotekstiä metriikan kannalta,
  • tunnistaa tavallisimmat runomitat,
  • ymmärtää klassisen latinankielisen runotekstin luonteen, erityisesti sen lauserakenteet,
  • ymmärtää ja osaa analysoida tekstin kielellisesti ja sisällöllisesti,
  • kykenee kertomaan ja selittämään tekstin sisällön.

Study materials

Latinan kielioppi ja jokin sanakirja. Kurssimoniste Latinalaisen metriikan peruskurssi. Muu materiaali vastuuopettajalta.

Literature

  • PEKKANEN, Ars grammatica – Latinan kielioppi (ISBN 978-952-495-099-2).
  • STRENG, Latinalais-suomalainen sanakirja (ISBN 951-717-741-0).
  • PITKÄRANTA, Suomi-latina-suomi sanakirja (ISBN 978-952-495-473-0).
  • SIMPSON, Cassell’s Latin Dictionary. Latin-English, English-Latin (ISBN-10: 0826453783).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen sekä metriikan kurssin että tekstikurssin opetukseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching