LATP006 Supplementary Language Studies (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Latina 3 ‑kurssin yhteydessä tai sen jälkeen tehtävät kotiharjoitukset. Muokatun latinankielisen tekstin kääntäminen sanakirjan avulla suomeksi ja kielioppiharjoitusten tekeminen. Palautetaan kirjallisesti.

Vaihtoehtoisena suoritustapana tekstikurssin suorittaminen, jolloin autenttista latinankielistä tekstiä selitetään ja käännetään suomeksi.

Suoritustavat

Suoritustapa 1: Itsenäinen työskentely, kirjallisesti palautettujen tehtävien suorittaminen.

Suoritustapa 2: Tekstikurssille osallistuminen ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointiperusteet

Harjoitukset tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- hallitsee latinan peruskieliopin ja osaa tunnistaa rakenteita tekstistä,
- osaa selittää kieliopillisten muotojen merkityksen tekstissä,
- osaa kääntää ylioppilastutkinnon (lyhyt oppimäärä) tasoista latinankielistä tekstiä sanakirjan avulla suomeksi

Study materials

Latinan kielioppi ja jokin sanakirja. Muu materiaali vastuuopettajalta.

Literature

  • PEKKANEN, Ars grammatica – Latinan kielioppi (ISBN 978-952-495-099-2).
  • STRENG, Latinalais-suomalainen sanakirja (ISBN 951-717-741-0).
  • PITKÄRANTA, Suomi-latina-suomi sanakirja (ISBN 978-952-495-473-0).
  • SIMPSON, Cassell’s Latin Dictionary. Latin-English, English-Latin (ISBN-10: 0826453783).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tekstikurssin opetukseen osallistuminen ja kertauskuulustelu.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Itsenäiset kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching