LATA1026 Text of Latin poetry (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla luetaan latinankielistä kirjallisuutta alkukielellä ja opitaan ymmärtämään sen sisältö. Käsiteltävä teksti vaihtelee vuosittain.

Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäisesti apuvälineiden avulla (tekstieditio, käännös, kommentaari) valmistellun tekstin tenttiminen.

Suoritustapa 1: Osallistuminen tekstikurssin opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen ilman apuvälineitä.

Suoritustapa 2: Itsenäinen työskentely ja tentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä saa käyttää latinan sanakirjaa.

Arviointiperusteet

Tekstikurssi ja kertauskuulustelu tai kirjatentti

 

Learning outcomes

Kurssilla kehitetään antiikin tai myöhemmän latinankielisen kirjallisuuden tuntemusta, taitoa kääntää eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä ja taitoa tunnistaa ja tulkita antiikin kulttuuriviitteitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa tulkita apuvälineiden avulla latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta omassa kulttuurikontekstissaan,
  • osaa yhdistää yhteenkuuluvat sanat toisiinsa,
  • tunnistaa tietyn aikakauden auktorin ja kirjallisuudenlajin erityispiirteitä,
  • ymmärtää, miten runomittaa voi käyttää tyylikeinona,
  • ymmärtää antiikin kirjallisuuden kulttuurikonteksteja: esim. tunnistaa tekstissä mainitun historiallisen tapahtuman tai henkilön ja osaa selittää sen merkityksen tekstille,
  • tunnistaa antiikin kulttuurin piirteitä eurooppalaisessa kulttuurissa. 

Study materials

Latinan kielioppi ja jokin sanakirja. Tekstikurssin muu materiaali vastuuopettajalta. Suoritustavassa 2 luettavasta kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa ennen tenttiin valmistautumista, jolloin saa myös tarkempia ohjeita. Valita voi n. 400 säettä kahdesta seuraavasta: VERGILIUS, Aeneis, tai OVIDIUS, Metamorphoses. Tai n. 500 säettä kahdesta seuraavasta: HORATIUS, Oodeja (esim. Oksala & Palménin valikoimasta Horatiuksen oodeja), tai CATULLUS, lyhyitä runoja.

Literature

  • HORSFALL, Virgil, Aeneid 2: a commentary (e-kirja). HENDERSON, Ovid, Metamorphoses III.
  • OKSALA & PALMÉN, Horatiuksen oodeja. GARRISON, The Student’s Catullus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tekstikurssi ja sen kertauskuulustelu
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching