LATA1020 Text of Latin Prose (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla luetaan latinankielistä kirjallisuutta alkukielellä ja opitaan ymmärtämään sen sisältö ja konteksti. Käsiteltävä teksti vaihtelee vuosittain. Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäisesti apuvälineiden avulla (tekstieditio, käännös, kommentaari) valmistellun tekstin tenttiminen. 

Suoritustapa 1: Osallistuminen tekstikurssin opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen ilman apuvälineitä.

Suoritustapa 2: Itsenäinen työskentely ja tentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä saa käyttää latinan sanakirjaa.

Arviointiperusteet

Osalliostuminen opetukseen ja kertauskuulustelu tai kirjatentti

Learning outcomes

Kurssilla kehitetään antiikin tai myöhemmän latinankielisen kirjallisuuden tuntemusta, taitoa kääntää eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä ja taitoa tunnistaa ja tulkita antiikin kulttuuriviitteitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa tulkita apuvälineiden avulla latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta omassa kulttuurikontekstissaan,
  • tunnistaa tietyn aikakauden auktorin ja kirjallisuudenlajin erityispiirteitä,
  • ymmärtää antiikin kirjallisuuden kulttuurikonteksteja: esim. tunnistaa tekstissä mainitun historiallisen tapahtuman tai henkilön ja osaa selittää sen merkityksen tekstille,
  • tunnistaa antiikin kulttuurin piirteitä eurooppalaisessa kulttuurissa. 

Study materials

Latinan kielioppi ja jokin sanakirja. Muu materiaali vastuuopettajalta. Suoritustavassa 2 luettavasta kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa ennen tenttiin valmistautumista. Valita voi seuraavista vaihtoehdoista: CAESAR, yksi kirja teoksesta De bello Gallico, CICERO, filosofista proosaa teoksesta Cato Maior de senectute tai Laelius de amicitia, CICERO, Oratio I in Catilinam tai Pro Archia poeta.

Literature

  • EDWARDS (ed.), Caesar, The Gallic war.
  • VERRES (ed.), Cicero, Laelius de amicitia: Kommentar.
  • STOUT, Cicero, In Catilinam I-IV. Tai Cicero in twenty-eight volumes: 10, In Catilinam I-IV.
  • CICERO, The speeches: Pro Archia poeta.
  • BERRY, Cicero, Defence Speeches (e-kirja).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen tekstikurssin opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen ilman apuvälineitä.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Itsenäinen työskentely ja tentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä saa käyttää latinan sanakirjaa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching