LATA1014 Grammar exercises (verbs) (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Täydennetään alkeiskursseilla hankittua kielitaitoa ja aktivoidaan sitä harjoituksin. Suoritusjärjestys nomineihin keskittyvän kurssin LATA1013 Kielioppiharjoitukset (nominit) kanssa on vapaa. Harjoituskurssilla tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Harjoituksia tehdään myös osittain Moodlessa.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • muistaa latinan perussanaston ja peruskieliopin erityisesti verbien taivutuksen ja aikamuotojen käytön osalta,
  • osaa soveltaa kielioppia muodostamalla yksinkertaista latinankielistä tekstiä,
  • osaa käyttää lauseenvastikkeita ja sivulauseita,
  • hallitsee peruskieliopin pääpiirteet myös teoreettisesti eli pystyy jäsentämään lauseita ja selittämään rakenteiden käyttöä. 

Study materials

Kurssimoniste Latinan kielioppiharjoitukset (verbit) sekä latinan kielioppi ja jokin sanakirja.

Literature

  • PEKKANEN, Ars grammatica – Latinan kielioppi (ISBN 978-952-495-099-2).
  • LINKOMIES, Latinan kielioppi.
  • STRENG, Latinalais-suomalainen sanakirja (ISBN 951-717-741-0).
  • PITKÄRANTA, Suomi-latina-suomi sanakirja (ISBN 978-952-495-473-0).
  • SIMPSON, Cassell’s Latin Dictionary. Latin-English, English-Latin (ISBN-10: 0826453783).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching