LATA1013 Grammar exercises (nouns) (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Täydennetään alkeiskursseilla hankittua kielitaitoa ja aktivoidaan sitä harjoituksin. Suoritusjärjestys verbi- ja lauseoppiin keskittyvän kurssin LATA1014 Kielioppiharjoitukset (verbit) kanssa on vapaa. Harjoituskurssilla tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Harjoituksia tehdään myös osittain Moodlessa.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • muistaa latinan perussanaston ja peruskieliopin erityisesti nominien taivutuksen ja sijamuotojen käytön osalta,
  • osaa soveltaa kielioppia muodostamalla yksinkertaista latinankielistä tekstiä,
  • hallitsee peruskieliopin pääpiirteet myös teoreettisesti eli pystyy jäsentämään lauseita ja selittämään rakenteiden käyttöä. 

Study materials

Kurssimoniste Latinan kielioppiharjoitukset (nominit) sekä latinan kielioppi ja jokin sanakirja.

Literature

  • PEKKANEN, Ars grammatica – Latinan kielioppi (ISBN 978-952-495-099-2).
  • LINKOMIES, Latinan kielioppi.
  • STRENG, Latinalais-suomalainen sanakirja (ISBN 951-717-741-0).
  • PITKÄRANTA, Suomi-latina-suomi sanakirja (ISBN 978-952-495-473-0).
  • SIMPSON, Cassell’s Latin Dictionary. Latin-English, English-Latin (ISBN-10: 0826453783).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching