LATA049 History of the Ancient World and History of Greek and Roman Literatur (2–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Antiikin historia ja antiikin kirjallisuuden historia. Tenttikirjoihin perehtyminen itsenäisesti.

Suoritustavat

Kirjatentit historialla ja kirjallisuudenhistorialle.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija tuntee antiikin tai erityisesti antiikin Rooman historian kronologian pääpiirteissään,
- osaa kertoa antiikin tai erityisesti antiikin Rooman historian vaiheista, tapahtumista ja tärkeimmistä henkilöistä,
- ymmärtää historiallisten tapahtumien merkityksen ja niiden vaikutuksen yhteiskuntaan ja kulttuuriin,
- tuntee eri kirjallisuudenlajit ja niiden kehityksen antiikissa tai erityisesti antiikin Roomassa,
- osaa kertoa kirjallisuudenlajien tärkeimmistä edustajista ja heidän teoksistaan.

Study materials

Lue CASTRÉN, Uusi antiikin historia, s. 302-616, (3 op) ja toinen seuraavista vaihtoehdoista (2 op): KAIMIO-OKSALA-RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998 tai uudempi painos), tai Roomaa koskevat, THESLEFFin kirjoittamat osat teoksesta MAAILMAN KIRJALLISUUS, 1

Literature

  • CASTRÉN, Uusi antiikin historia (ISBN 978-951-1-21594-3).
  • KAIMIO & OKSALA & RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (ISBN 978-952-495-070-1). MAAILMAN KIRJALLISUUS, 1 Antiikki, itämaat.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
5 op suoritus tulee sekä historian että kirjallisuudenhistorian tenteistä
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Historian tentti.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Kirjallisuudenhistorian tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching