LATA046 Special Course of a Written Task (5–10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Vaihtelee suoritustavan mukaan. Sovitaan tarkemmin vastuuopettajan kanssa.

Suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa esimerkiksi osallistumalla Suomen Rooman- tai Ateenan-instituutin johdantokurssille, suorittamalla klassisen kreikan alkeiskurssin tai osallistumalla vierailuluennoille tai tekemällä kirjallisen teksti-interpretaatiotyön. Ohjaus ja itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen tai kirjallinen työ.

Learning outcomes

Opintojakson osaamistavoitteet voivat vaihdella suoritustavan mukaan (eri kursseilla on erilaisia tavoitteita). Yleisenä tavoitteena on, että opiskelija perehtyy laajemmin ja syvällisemmin tiettyyn aiheeseen. Harjoitustyön (teksti-interpretaatio) kirjoitettuaan opiskelija osaa

  • toteuttaa itsenäisesti pienen tutkimusprojektin,
  • etsiä ja kriittisesti arvioida aikaisempaa tutkimusta,
  • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen,
  • analysoida latinankielistä tekstiä,
  • kirjoittaa tutkimusraportin,
  • ajatella kriittisesti,
  • argumentoida ja ratkaista ongelmia itsenäisesti. 

Study materials

Vaihtelee suoritustavan mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen vierailijaluentoihin tai jonkin muun instituutin kuin JyU:n opetukseen.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Itsenäinen kirjallinen työ.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5–10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching