LATA031 History of Latin (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Latinan kielen kehityksen eri vaiheet. Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti.

Suoritustavat

Valinnainen seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP023 Rooman topografia ja rakennushistoria ja LATA6000 Valinnainen teksti.

Tentin suorittaminen. Vaihtoehtoisena suoritustapana osallistuminen opetukseen (silloin kun kurssi pidetään) ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija tuntee latinan kielen kehityksen eri vaiheita,
- osaa selittää latinan kieleen eri aikoina vaikuttaneita tekijöitä,
- osaa selittää latinan ja nykykielten välisiä yhteyksiä,
- osaa erotella latinankielisestä tekstistä tiettyjä kehitysvaiheita kuvaavia piirteitä sekä erityislatinan piirteitä ja selittää niitä

Literature

  • Yksi seuraavista vaihtoehdoista (2 op):<br /><br /><br />STOLZ-DEBRUNNER-SCHMID, Geschichte der lateinischen Sprache (myös italiaksi), tai PALMER, The Latin language (Part I), tai CLACKSON-HORROCKS, The Blackwell history of the Latin language.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching