KIRP130 Literary History (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Euroopan sekä Suomen kirjallisuushistoria.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisinä pidettyjen kirjallisuuden klassikoiden tulkinnassa

  • osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa

  • tuntee keskeisiä kotimaisen tai yleisen kirjallisuuden klassikkoteoksia.

Literature

  • Kirstinä, Leena: Kirjallisuutemme lyhyt historia. Helsinki: Tammi 2000.
  • Auerbach, Erich: Mimesis : todellisuudenkuvaus länsimaisessa kirjallisuudessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 1992. <strong>(Sivut 192–252 ja 282–335 ja 361–422.)</strong>
  • Vartiainen, Pekka: Länsimaisen kirjallisuuden historia. Helsinki: BTJ 2009.
  • Euroopan kirjallisuushistoria -verkkosivut:
  • https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/kirjallisuuden_aikajana

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Verkko-opetus ja siihen liittyvät tehtävät.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching