KAOA1310 Kauppaoikeuden seminaari (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tehdään 10-15 sivun pituisen seminaarialustus kauppaoikeuteen liittyvästä aiheesta. Tarkoitus on harjoitella oikeudellista tiedonhakua ja oikeudellisen ongelman analysointia. Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tekee seminaarialustuksen ja toimii toisen seminaarialustuksen opponenttina. Seminaarityön aihe sovitaan yhdessä vastuuopettajan kanssa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea ja analysoida oikeudellista tietoa Internetissä olevista oikeuslähteistä ja oikeuskirjallisuudesta ja tehdä siitä kirjallisen arvioinnin.

Description of prerequisites

Edellytyksenä seminaariin osallistumiselle on vähintään 20 op:n suoritukset kauppaoikeudesta.

Study materials

Ilmoitetaan seminaarissa

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tekee 10-15 sivun pituisen seminaarialustuksen ja toimii toisen seminaarialustuksen opponenttina.
Evaluation criteria:
Seminaarityö
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Seminaarityö
Study materials:

Ilmoitetaan seminaarissa.

No published teaching