KAOA1170 Laws Concerning Work (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Työhönotto ja työsuhteen ehdoista sopiminen. Työsuhteen solmimiseen, työsuhdeturvaan ja työsuhteen päättämiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa keskeiset työsuhdenormit ja soveltaa niitä käytäntöön
• selittää keskeiset työoikeudelliset käsitteet
• tunnistaa työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Koskinen, S. & Ullakonoja, V. (2012 tai uudempi) Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. Edita.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuskurssi
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja luentotentti

Study materials:

Koskinen, S. & Ullakonoja, V. 2012 (tai uudempi) Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. Edita.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA170

Teaching