KAOA1160 Competition Law and Public Procurement (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kilpailuoikeus ja integraatio. Kilpailuoikeuden taloudelliset perusteet ja merkitys EU:ssa. Julkiset hankinnat. Hankintamenettelyn ongelmakohtia hankintalain kannalta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa taloudellisen kilpailun ja julkisten hankintojen sääntelyn perusteet
• hahmottaa kilpailuoikeudellisen ajattelutavan perusteet
• erottaa, mitä on kilpailuoikeuden julkisoikeudellinen ja yksityisoikeudellinen soveltaminen
• selittää yleiset hankintaperiaatteet

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Aalto-Setälä, Ilkka – Aine, Antti – Lehto, Petri – Piekkala, Henriikka – Stenborg, Markku – Virtanen, Pertti. (2016) Kilpailunrajoitukset: Lainsäädäntö käytännössä. 

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuskurssi
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja luentotentti

Study materials:

Aalto-Setälä, Ilkka – Aine, Antti – Lehto, Petri – Piekkala, Henriikka – Stenborg, Markku – Virtanen, Pertti, Kilpailunrajoitukset: Lainsäädäntö käytännössä, Helsinki 2016

Teaching