KAOA1130 Debt Collection and Insolvency Proceedings (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Saatavien perintä, ulosotto, oikeudenkäyntimenettely,
konkurssi, takaisinsaanti ja yksityishenkilön sekä yrityksen velkajärjestely.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kirjoittaa perintäkirjeen sekä haastehakemuksen yksinkertaisissa velkomusasioissa sekä toimittaa saatavan ulosmittaukseen
- tuntee yksityishenkilön velkajärjestelyn ja velkojan toimintamahdollisuudet velkajärjestelymenettelyssä
- tuntee yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyn sekä velkojan että menettelyssä olevan yrityksen kannalta
- tietää oikeudessa käytävän riita-asiain käsittelyn eri vaiheet ja pääsäännöt

Additional information

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Läsnäolo pakollinen, ei tenttiä. Kurssi järjestetään käytännön asiantuntijoiden luentoina ja vierailulla käräjäoikeuteen.

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Läsnäolo pakollinen, ei tenttiä. Kurssi järjestetään käytännön asiantuntijoiden luentoina ja vierailulla käräjäoikeuteen.
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen. Arvosteluasteikko: Hyväksytty-hylätty.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen opetukseen

Teaching