JYUM006 Student tutoring (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
University of Jyväskylä
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Valmentaminen pienryhmäohjaajan tehtäviin ja toimiminen pienryhmäohjaajana.

Learning outcomes

Pienryhmäohjaajana toimittuaan opiskelija

· tietää, mitkä ovat hänen velvollisuutensa ja vastuunsa tutorina

· tietää perusteet pienryhmäohjaajana toimimisesta ja osaa suunnitella tutoroinnin mielekkäänä kokonaisuutena

· osaa ohjata uusia opiskelijoita hakemaan lisää tietoja oikeilta tahoilta ja löytää itselleen tärkeitä yhteistyötahoja

· osaa ottaa esteettömyys- ja tasavertaisuusnäkökulmat huomioon toiminnassaan uusien opiskelijoiden kanssa

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen koulutuksiin, pienryhmäohjaus (suositus 10-15 h) ja raportin kirjoittaminen. Raportti jätetään oman tiedekunnan opintopäällikölle ja siitä tulee käydä ilmi, miten opiskelija on osallistunut koulutuksiin ja miten hän on pienryhmäänsä ohjannut sekä mitä oppinut.
Evaluation criteria:
Hyväksytty-arvosanan saaminen edellyttää pienryhmän ohjaajana toimimista, koulutusleiriin (2 pv) ja ennen lukukauden alkua järjestettävään koulutustilaisuuteen (7 h) osallistumista sekä raportin laatimista.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
No published teaching