JSBY6110 Orientation to University Studies (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojen suunnittelu -opintojakson aikana opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja osallistuu OmaOpe-ryhmissä toteutettavaan mentorointiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• suunnitella opintojaan tavoitteellisesti
• hahmottaa kandidaatin tutkinnon tutkintorakenteen
• hahmottaa maisterin tutkinnon tutkintorakenteen
• hallita omaa opiskeluprosessiaan

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching