JSBY1220 Mathematics for Business and Economics 1 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Säännölliset lukujonot ja niiden sovellukset korko- ja lainalaskentaan, matriisilaskennan perusteet ja lineaarinen optimointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee tyypillisimmät korko- ja lainalaskut ja havaitsee näiden yhteydet säännöllisiin lukujonoihin
- hallitsee matriisien peruskäsitteet ja peruslaskutoimitukset, osaa laskea determinantin ja käänteismatriisin ja pystyy ratkomaan yhtälöryhmiä  matriisien avulla
- osaa ratkaista kahden muuttujan lineaarisia optimointiongelmia

Additional information

Varsinainen opetus periodissa 2. Muina aikoina itsenäinen opiskelu kurssimateriaalien avulla ja suorittaminen tenttimällä.

Lopputenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ympäri vuoden.

Description of prerequisites

Ei varsinaisia esitietovaatimuksia. Mikäli aiemmista matematiikan opinnoista on kauan tai tarvitsee lisäharjoitusta, niin JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi (tai vastaavat opinnot) on suositeltava.

Recommended prerequisites

Study materials

Kaija Häkkinen: Matematiikan peruskurssi, luku 2 (matriisiosuus).
Muu materiaali kerrotaan kurssin aikana tai voi kysyä luennoitsijalta.

Literature

  • Häkkinen Kaija, Matematiikan peruskurssi, mikä tahansa painos; ISBN: 951-39-0391-5

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Harjoitustehtävät ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching