ITKY100 Orientation to University Studies (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Johdatus akateemiseen maailmaan ja akateemiseen opiskeluun. Yliopisto-opiskelun perustiedot ja -taidot. Jyväskylän yliopisto opiskeluympäristönä ja sosiaalisena ympäristönä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kurssin luennoille ja pienryhmätapaamisiin. Oppimistehtävät. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapahtumiin, oppimistehtävien suorittaminen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut akateemiseen maailmaan, tieteeseen, tiedeyhteisöön ja ennen kaikkea akateemiseen opiskeluun. Opiskelija tuntee yliopiston opiskelu- ja sosiaalisena ympäristönä ja on saanut tietoa opetus- ja suoritusmuodoista sekä opintojen suunnittelusta. Opiskelija on pohtinut itseään ja tavoitteitaan akateemisen uransa alussa ja tutustunut opiskelijatovereihinsa ja opetushenkilökuntaan. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella omaa opiskeluaan (henkilökohtainen opintosuunnitelma) ja soveltaa erilaisia opiskelutekniikoita.

Description of prerequisites

Kurssin opiskelijat ovat uusia tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen kandivaiheen opiskelijoita. Kurssille ei ole esitietovaatimuksia. ITKY100 on opiskelijoiden ensimmäisenä alkava kurssi.

Study materials

Luentomateriaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching