ITAA161 Italian Semantics and Italian Linguistics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Syvällinen tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen, semantiikan teorioihin ja ongelmiin.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus sekä tentti/essee tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus/essee.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää italialaisen kielitieteen tärkeimpiä käsitteitä ja termistöä
  • tuntee hyvin semantiikan teorioita

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Literature

  • SORIN STATI, Manuale di semantica descrittiva.
  • SERIANNI - TRIFONE, Storia della lingua italiana, Vol. 2: Scritto e parlato, s. 343-629, 667-696.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus sekä tentti/essee
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus/essee
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus/essee
Language:
Italian
Study methods:

Kontaktiopetus sekä tentti/essee

Literature:
  • SORIN STATI, Manuale di semantica descrittiva.
  • SERIANNI - TRIFONE, Storia della lingua italiana, Vol. 2: Scritto e parlato, s. 343-629, 667-696.
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Italian
Study methods:

Kirjatentti

Literature:
  • SORIN STATI, Manuale di semantica descrittiva.
  • SERIANNI - TRIFONE, Storia della lingua italiana, Vol. 2: Scritto e parlato, s. 343-629, 667-696.
No published teaching