GERS1006 Ageing Through the Ages (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Gerontologisen tutkimuksen kehityspiirteet eri aikakausina

Gerontologiset mallit ja teoriat eri aikakausina
Vanheneminen ja vanhuspalvelut eri aikakausina ja eri kulttuureissa
Väestön vanheneminen ja siihen liittyvät eettiset kysymykset (esim. ageismi)
Tulevaisuuden gerontologian haasteet 

Suoritustavat

Osallistuminen kurssin aloitustapaamiseen, jolloin valitaan mm. omalle esitykselle/opetustuokiolle aihe (2 tuntia)
Tavoitteen/tavoitteiden asettaminen omalle esitykselle
Kirjallisuuteen perustuva suullinen esitys/opetustuokio
Tavoitteen toteutumisen ja oman oppimisen arvioiminen
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (12 tuntia)

Arviointiperusteet

Seminaariesitys erillisen, kurssin aluksi esitettävän arviointikriteeristön mukaisesti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· osaa arvioida gerontologian tieteenalan kehitystä eri aikakausina

  • osaa arvioida yhteiskunnallisten muutosten, vanhenemisen ja vanhenemisen tutkimuksen välisiä yhteyksiä eri aikakausina ja eri kulttuureissa
  • osaa kriittisesti arvioida ja harjaantuu osallistumaan väestön vanhenemiseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun
  • osaa pitää suullisen, kuulijoita aktivoivan koulutustuokion, jossa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia menetelmiä
  • osaa asettaa esitykselleen realistisen tavoitteen, arvioida tavoitteen toteutumista ja arvioida omaa toimintaansa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching