FYSS8340 Simulation of working life project (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • Hankesuunnitelman laatiminen

 • Hankkeen perustelut, tavoitteet, aikataulut

 • Projektinhallintatyökalut ja -menetelmät

 • Hankkeen hallinta

 • Hankkeen budjetoiminen

 • Hankkeen raportointi

 • Hankkeen tulosten esittely

 • Hankkeen tuotoksen (työ ja työohjeet) julkistaminen muiden käytettäväksi

 • Hanketoimijoiden roolitus, johtaminen 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee hanketoiminnan tyypilliset vaiheet

 • tunnistaa käytettävissä olevat resurssit

 • osaa laatia tasapainoisen hankesuunnitelman budjetteineen

 • tuntee tapoja seurata hankkeen etenemistä

 • kykenee pitämään hankkeen aikataulussa

 • osaa esitellä hankkeen tuloksia ja levittää niitä muiden käyttöön

 • osaa raportoida hankkeen toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta

 • osaa markkinoida hankkeen tuotosta ja julkistaa sen verkkoalustalla

 • osaa toimia suunnitellun yhteistoiminnallisesti ryhmän tavoitteen saavuttamiseksi

 • osaa hyödyntää fysiikan tietämystä luovasti, oma-aloitteisesti ja yrittäjämäisesti 

Study materials

Verkkomateriaali, opetusvideot, kirja.  

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hankesuunnitelma, hankkeen lopputulokset ja raportointi, kriteeriperusteinen itse- ja ryhmäarviointi.
Time of teaching:
Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Hankesuunnitelma, hankkeen lopputulokset ja raportointi, kriteeriperusteinen itse- ja ryhmäarviointi.
Language:
Finnish
Study methods:
 • Johdantoluennot, ohjaustapaamiset, hankkeiden esittelytilaisuus.

 • Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoiminnallisesti pienellä budjetilla laite jonkin fysiikan ilmiön havainnollistamiseen. Laitteen toimintaperiaatteesta laaditaan ohjeet ja hankkeen eteneminen dokumentoidaan videolle. Tavoitteena on valmistaa ”myytävä tuote” - pieni, itsenäinen fysiikan demonstraatiolaite.  

Teaching