FYSS8310 Demonstrations in Physics Teaching (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • Demonstraatioiden ja oppilastöiden käyttö fysiikan opetuksessa
 • Lukioon soveltuvan opettajajohtoisen demonstraation suunnittelu ja esittely
 • Yläkouluun soveltuvan fysiikan oppilastyön suunnittelu ja esittely
 • Tutustuminen sähköturvallisuuteen 
Kurssin jälkeen opiskelijat saavat myöhempää käyttöä varten toistensa laatimat suunnitelmat (myös edellisiltä vuosilta) mahdollista tulevaa opettajan uraansa silmällä pitäen.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • Suunnitella ja esittää opettajajohtoisia demonstraatioita

 • Suunnitella ja johtaa oppilaiden tekemiä ryhmätöitä

 • Etsiä valmiita simulaatioita kattamaan sellaisia aihepiirejä joista kokeellisten demojen teko on vaikeaa, jopa mahdotonta luokkahuoneympäristössä

 • Hahmottaa miten oppiminen kertaantuu lukemalla/näkemällä/tekemällä/kysymällä

 • Keskittyä oleellisten havaintojen/havainnoimisen opettamiseen demo/ryhmätöiden yhteydessä

 • Sähköturvallisuuteen liittyvää säännöstöä ja pystyy pienimuotoisiin korjauksiin 

Description of prerequisites

Fysiikan perusopinnot 

Study materials

Oppimateriaalit laaditaan itse, hankitaan fyysiset tarvikkeet itse tai yhteystyössä kurssin opettajan kanssa. Luennot ja muu opettajan laatimat materiaalit ovat saatavissa sähköisesti.

Literature

 • Crouch, C.H., Fagen, A.P., Callan, J.P., & Mazur, E. (2004). Classroom demonstrations: Learning tools or entertainment? American Journal of Physics, 72 (6), 835-838.

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssin tarkempi aikataulu sovitaan ensimmäisillä tapaamiskerroilla - kurssi saattaa sisältää kaksi viikkoa jolloin ei ole tapaamista, ja jotka on varattu kirjallisten suunnitelmien tekemiseen.
Evaluation criteria:
Läsnäolovelvollisuus kokeellisilla ja vuorovaikutteisilla oppitunneilla (poissaolot korvattava tehtävillä ensimmäisen poissaolon jälkeen), kirjalliset suoritteet, pienimuotoinen loppukuulustelu.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Läsnäolovelvollisuus kokeellisilla ja vuorovaikutteisilla oppitunneilla (poissaolot korvattava tehtävillä ensimmäisen poissaolon jälkeen), kirjalliset suoritteet, pienimuotoinen loppukuulustelu.
Language:
Finnish
Study methods:
Kokeelliset ja vuorovaikutteiset oppitunnit, pienimuotoinen loppukuulustelu. Tehtävistä töistä (demo ja oppilastyö) palautetaan kirjallinen suunnitelma ja ne tehdään 2 hengen ryhmätyönä. Kurssilla on myös joitakin kotitehtäviä.

Teaching