FYSA2075 Introduction to Astronomy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • tähtitieteen ja kosmologian perusteita

 • yleinen katsaus tähtitaivaan ilmiöihin ja kohteisiin

 • maailmankaikkeuden synty ja kehitys

 • pallotähtitieteen ja taivaanmekaniikan perusteet

 • tähtien rakenne ja kehitys

 • linnunradan rakenne ja galaksit

 • tähtitieteen tutkimuslaitteet 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa havaitsevan tähtitieteen perusteet ja osaa laskea tähän liittyviä peruslaskuja

 • osaa kuvata aurinkokunnan rakennetta ja hallitsee taivaanmekaniikan alkeet

 • osaa tähtien toiminnan perusfysiikan, sekä linnunradan ja galaksien rakenteen

 • ymmärtää maailmankaikkeuden rakenteen ja kehityksen

 • tuntee tähtitieteen perusterminologian ja pystyy selittämään, mitä erikoistermit tarkoittavat 

Additional information

Kurssi on suunnattu erityisesti fysiikan opettajaksi opiskeleville ja kattaa peruskoulun ja lukion tähtitieteen ja kosmologian oppiaineksen.

Literature

 • H. Karttunen, K.J. Donner, P. Kröger, H. Oja ja M. Poutanen. Tähtitieteen perusteet (5. painos), 2010.

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssi on suunnattu erityisesti fysiikan opettajaksi opiskeleville ja kattaa peruskoulun ja lukion tähtitieteen ja kosmologian oppiaineksen.
Evaluation criteria:
Ennakkotehtävät, harjoitustehtävät, projektityö, tentti.
Time of teaching:
Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Ennakkotehtävät, harjoitustehtävät, projektityö, tentti.
Language:
Finnish

Teaching