ELIS011 Applied Exercise Research Methodology (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Soveltavan liikuntatutkimusten keskeiset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät

Suoritustavat

Tutkimusmenetelmäseminaari 24 tuntia, jossa tutkimusraporttien ja menetelmäkirjallisuuden avulla tutustutaan eri aihealueiden tutkimusmetodiikkaan sekä laaditaan 3kpl tutkimusmenetelmiä käsitteleviä referaatteja.
Seminaariraporttien ja/tai referaattien laatiminen ja kirjallisuuden tenttiminen.

Arviointiperusteet

Kirjallisuus 50 %, kirjalliset työt 50 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää oman opinnäytetyönsä kannalta keskeiset tutkimusmenetelmät
- osaa tarvittavien analyysimenetelmien käytön

Description of prerequisites

Erityisliikunnan aineopinnot

Literature

  • Sovitaan tentaattorin kanssa (n. 400 s).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching