ELIP1005 Teaching Physical Activity for Persons with Special Needs (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tukea tarvitsevan liikkujan ja hänen perheensä kohtaaminen

Soveltavan liikunnan harrastusmahdollisuudet ja palvelutarjonta

Avustaminen soveltavassa liikunnassa

Soveltavan liikunnan suunnittelun periaatteet

Opetusviestintä ja vuorovaikutus soveltavassa liikunnassa

Oppimisympäristön selkiyttäminen, välineiden hyödyntäminen

Soveltavan liikunnan opetus- ja ohjausmenetelmät sekä opetuksen eriyttäminen

Liikkumisen apuvälineet ja tukimuodot

Tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren liikuntaharrastuksen tukena toimiminen (Valtti- ohjelmaan osallistuminen)

Suoritustavat

Luennot 14 h

Seminaari 10 h

Harjoitukset 40 h

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Seminaarityö ja sen esittäminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy kohtaamaan erilaisia ihmisiä liikuntatilanteissa
  • tuntee soveltavan liikunnan tarjontaa
  • osaa toimia tukea tarvitsevan henkilön avustajana liikuntatilanteessa
  • osaa suunnitella ja ohjata liikuntaa tukea tarvitseville henkilöille
  • osaa arvioida ja suositella liikuntaan osallistumista tukevia apuvälineitä ja tukimuotoja

Additional information

Järjestetään yhteistyössä JAMKin Hyvinvointiyksikön kanssa.

Study materials

Kuutamo, O. & Hölsömäki, H. 2005. Soveltavan liikunnan apuvälineet. Helsinki: Edita.

Verkkomateriaalit liikuntapalveluista

Ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus soveltavan liikunnan opettamisesta ja ohjauksesta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching