ELIP1004 Play and Physical Activity in Support of Child Development and Learning (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

  • Leikin määrittely, teoriat, kehitysvaiheet ja lajit, leikin ohjaaminen ja tukeminen sekä leikin merkitys
  • Leikin havainnointi
  • Havaintomotoriikan, kognitiivisten, kielellisten taitojen ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset oppimisvaikeuksien taustalla
  • Liikunta havaintomotoriikan, kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen tukena

Suoritustavat

Luennot 18 h

Seminaari ja harjoitukset 18 h

Käytännön havainnointitehtävä lapsen leikistä 24 h

Leikin havainnoinnin raportointi kirjallisuutta hyödyntäen

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen. Lapsen leikin havainnointiraportti ja sen esittäminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • opiskelija tietää leikin merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa
  • opiskelija osaa käyttää leikin havainnoinnin, arvioinnin, ohjaamisen ja tukemisen keinoja toiminnallisissa tilanteissa
  • opiskelija tuntee lasten oppimisvaikeuksien monimuotoisuuden sekä sekä niiden yhteyden lapsen leikkivalmiuksiin
  • opiskelija ymmärtää liikunnallisen leikin mahdollisuudet tukea lapsen toimintakykyä ja leikkiin osallistumista

Additional information

Syksy, kevät, kesä

HUOM! Kurssin järjestää JAMK/Hyvinvointiyksikkö. Ilmoittautuminen EduFutura-opintotarjonnan kautta: https://edufutura.fi/opintotarjotin/?_sft_alat=terveys-kuntoutus-hyvinvointi-ja-liikunta . Koodi JAMKissa SZ00BB86-3001.

Study materials

Luennoilla annettu kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching