ELIA1000 Lifelong Adapted Physical Activity (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tukea tarvitsevien lasten liikunta.

Soveltava liikunta aikuisiällä ja ikääntyvänä.

Suoritustavat

Itseopiskelu

Seminaarityön laatiminen kirjallisuuden pohjalta

Arviointiperusteet

Seminaarityö

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on syventänyt tietojaan eri-ikäisten erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden liikkumisen haasteista ja mahdollisuuksista

Completion methods

No completion methods