ELIA016 Applied Exercise Work Training (2–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Työharjoittelu ja sen raportointi

Suoritustavat

Työskentely opetukseen, tutkimukseen tai muuhun soveltavan liikunnan alaan liittyvissä tehtävissä.
Aktiivinen osallistuminen ja harjoitteluraportin kirjoittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia itsenäisesti erilaisissa soveltavan liikunnan työtehtävissä

Description of prerequisites

Erityisliikunnan perusopinnot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching