ELIA013 Training to become and Expert in Applied Exercise (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Soveltavan liikunnan opetusjakson suunnittelu ja toteuttaminen koulun opetussuunnitelman ja oppilaiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien pohjalta.

Liikunnanopetuksen arviointi ja arvioinnin soveltaminen
tai soveltavan liikunnan palveluiden
tai vammaisurheiluvalmennuksen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.

Oman ammatillisen kehittymisen itsearviointi ja ammatillisen portfolion työstäminen.

Suoritustavat

Seminaari 6 tuntia
Harjoittelu koulussa, kunnassa tai liikuntajärjestössä 40–80 tuntia
Harjoittelun raportointi ja ammatillisen kehittymisen portfolio. Itsenäinen työskentely.
Opetusharjoittelu erityiskoulussa, -luokassa tai muussa erityisliikunnan harjoittelupaikassa ja kirjallisten tehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Kirjalliset tehtävät 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida soveltavaa liikunnanopetusta, soveltavan liikunnan palveluita tai vammaisurheilun valmennusta
- osaa opettaa liikuntaa tukea tarvitsevia oppilaita ja toimia yhteistyössä avustajien ja muun henkilökunnan kanssa tai
- osaa toimia erityisryhmiin kuuluvien ihmisten liikuntapalveluiden edistämiseksi tai
- osaa valmentaa vammaisurheilijoita yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa

Description of prerequisites

Erityisliikunnan perusopinnot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching