ELIA006 Research Writing Course and Thesis in Adapted Physical Education (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Soveltavaan liikuntaan liittyviin teorioihin ja tutkimuksiin tutustuminen sekä oman aineiston hankinta ja työstäminen.
Aiheen määrittely.
Aiheeseen liittyvään suomenkieliseen ja vieraskieliseen kirjallisuuteen perehtyminen.
Oman kirjallisen tutkielman aiheen jäsentely.
Kirjallisen tutkielman laatiminen ja harjaantuminen tieteelliseen keskusteluun.

Suoritustavat

Seminaari 6 tuntia
Itsenäinen työskentely.
Tutkielma.

Arviointiperusteet

Tutkielma 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää tutkimusopinnot osaksi soveltavan liikunnan asiantuntijuutta
- tuntee opinnäytetyönsä aihepiiriin kuuluvan keskeisen kirjallisuuden
- hallitsee opinnäytetyön kannalta keskeisimpien systemaattisten tiedonhankintamenetelmien käytön
- osaa tuottaa tieteellistä, kriittisesti pohdittua tekstiä

Description of prerequisites

Erityisliikunnan perusopinnot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching